.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Η Επιχείρηση Σιώπης με διαρκή δέσμευση στην προστασία των δεδομένων των πελατών της έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο ενισχύεται το υφιστάμενο μέχρι σήμερα πλαίσιο για τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.