.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ

Βρείτε το κάλυμμα για τη λεκάνη σας - Ποιες διαστάσεις μετράω;

Για να καταλήξετε στο κατάλληλο κάλυμμα της λεκάνης σας θα χρειαστεί να πάρετε 3 μετρήσεις «κλειδιά» από τη λεκάνη της τουαλέτας σας.

1. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των 2 οπών, από το κέντρο της μίας έως το κέντρο της άλλης. 
2. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ της δεξιάς εξωτερικής και αριστερά εξωτερικής πλευράς στο φαρδύτερο σημείο της λεκάνης.
3. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των οπών και του μπροστινού μέρους της λεκάνης.